Oorlog in beeld: de 'Servcie Cinématographique de L'armée Belge'

De Eerste Wereldoorlog was het eerste conflict waarin zowel film als foto massaal werd gebruikt.

Op 5 november 1915 werd een nota opgesteld door het Belgische Leger, waarin de oprichting van een eigen fotografische dienst werd beslist: de S. P. A. B. (Service photographique de l’Armée belge)

Veel militairen vroegen een toelating om zelf foto’s te mogen maken. Die toelatingen waren onderworpen aan strikte veiligheidsvoorschriften wegens de terechte vrees voor spionage.

In 1916 werd een tweede fotografi sche dienst opgericht (S. P. A. B. 2) met zetel in Parijs. Die had als opdracht de foto’s te verzamelen, te documenteren en uit te baten. In 1917 werd door de legerleiding beslist om een permanente informatiedienst op te richten met als opdracht materiaal te verzamelen dat van nut kon zijn voor de propaganda. Tergelijkertijd werden beide bestaande fotografische diensten ondergebracht in het S.C.A.B. (Service cinématographique de l’Armée belge).