Diploma

Er wordt een erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" gecreëerd, met een bijpassend herinneringslint te hechten aan de vlag van de stad of gemeente. Dit diploma alsook het lint zal dienen om de verdiensten te erkennen van de Belgische steden of gemeenten, die bijzonder zwaar getroffen werden door de gevechten, bombardementen en slachtpartijen die zich hebben afgespeeld gedurende de Eerste Wereldoorlog tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918.

Het erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" en het herinneringslint worden toegekend door de Minister van Landsverdediging.

De steden of gemeenten die nog geen erkenning bekomen hebben voor een of meerdere plaatsen en die van mening zijn dat ze voldoen aan de voorwaarden kunnen een aanvraag indienen bij de Minister van Landsverdediging.