Het korps 'Autos-Canons-Mitrailleuses' in Rusland

Het korps ‘Autos-Canons-Mitrailleuses’ (ACM) was een eenheid van het Belgische Leger, bestaande uit gepantserde auto’s uitgerust met kanonnen en
machinegeweren.

Na de oprichting, eind 1914, verbleef de eenheid achter het IJzerfront. Op 22 september 1915, na een officieel verzoek van de Russische autoriteiten, wordt
het korps vanuit Brest verscheept naar Archangelsk (Rusland). Tot september 1917 vocht het eerst samen met het tsaristische leger en daarna met de
troepen van Kerensky tegen de Duitse en de Oostenrijkse troepen in Galicië (het huidige Oekraïne).

Na het uitbreken van de Russische Oktoberrevolutie in 1917 en de daaropvolgende burgeroorlog, diende het korps Rusland te verlaten via de
trans-Siberische spoorweg. Via Vladivostok werd de oversteek gemaakt naar San Francisco. Hier werden ze ontvangen als helden en op 29 mei 1918
namen ze deel aan de Memorial Day parade in New York.

Na een reis rond de wereld van bijna drie jaar kwam de eenheid terug aan in Frankrijk op 24 juni 1918, waar ze vervolgens werd ontbonden.