Zoeklichten aan het front

Na de gevechten rond Antwerpen hield de ‘Compagnie Projecteurs’ op te bestaan.

In 1915 werd beslist om een nieuwe eenheid zoeklichten op te richten. Die eenheid beschikte over toestellen met een verschillende diameter: 15, 30, 60 en 90 cm.

Vanaf 1916 werden de zoeklichten ook ingezet voor de luchtverdediging.

Later werd de eenheid omgevormd tot de "Technische Dienst der Zoeklichten".