Activiteiten

In dit overzicht vindt u projecten die een subsidie en/of label ontvangen hebben van het Federale Organisatiecomité ter Herdenking van WO I. Deze projecten werden ingediend tijdens de federale projectoproep en goedgekeurd door een Wetenschappelijk Comité.

02/01/2013 - 11/11/2018

Opwaardering Belgische militaire begraafplaatsen

De Dienst Militaire Begraafplaatsen van het Instituut voor Veteranen zorgt voor een opwaardering van de Belgische militaire kerkhoven voor 2014-2018.

 

19/02/2014 - 31/12/2018

All quiet on the western front

‘All quiet on the western front’  is een project rond de Grote Oorlog voor jongeren uit België, Europa en de hele wereld. Van 2014 tot 2018 worden er daguitstappen, kampen en een jongerenconferentie georganiseerd met de bedoeling jongeren samen te brengen rond dit thema en hen aan te zetten hierover na te denken en te praten over vrede en democratie. Het project zal het verhaal van beide zijden tonen.
Jaarlijks worden er daguitstappen en kampen georganiseerd. Het eerste jaar wordt een nationaal kamp georganiseerd, de ambitie is om de daaropvolgende jaren deelnemers uit alle gemeenschappen te betrekken bij de internationale kampen en bij de internationale jongerenconferentie. Vertrekkend vanuit een Belgische identiteit, waarbij de oorlogservaring uit alle hoeken van het land een plaats krijgt binnen dit project, worden andere Europese landen uitgenodigd om deel te nemen om uiteindelijk verder te groeien in 2017 naar een mondiale dimensie.
Meer informatie en een oproep tot deelname vindt u op de website www.allquiet.be of via sven@jcw.be. Zowel individuele jongeren, organisaties als andere geïnteresseerden mogen zich aansluiten.
De volgende uitstap vindt plaats op 2 juli 2014 en verkent de Westhoek. Meer info en inschrijven kan hier.
U kan zich ook inschrijven voor een bezoek aan de tijdelijke pontonbrug te Antwerpen op 5 oktober 2014.

04/08/2014 - 04/08/2018

Via Dolorosa

Een combinatie van evenementen georganiseerd door dienst toerisme van de stad Bergen om de terugtocht van het Belgische leger en de kerstbestanden te herdenken.

Alle info over het project

04/08/2014 - 11/11/2018
Diksmuide

Bedevaart naar de Graven aan de IJzer

Bedevaart naar de Graven aan de IJzer georganiseerd door het IJzertoren museum.

 

04/08/2014 - 11/11/2018

Gone West

De provincie West-Vlaanderen organiseert het herdenkingsproject Gone West.

In totaal zullen in de periode 2014 tot en met 2018 vijf herdenkingsperiodes plaatsvinden die telkens aan een spraakmakend historisch moment gekoppeld worden zoals bv. de onderwaterzetting, de eerste gasaanvallen, de hel van Passendale enz. De Provincie wil elke GoneWest-editie ontwikkelen rond een aantal terugkerende formats.

Het volledige programma vindt u op www.gonewest.be

01/09/2014 - 11/11/2018
Brussel

Oog in oog met de Herinnering

Wil u als leerkracht graag een daguitstap maken met uw leerlingen om zelf op zoek te gaan naar sporen van de Eerste Wereldoorlog? Dan biedt het Instituut voor Veteranen klassen vanaf het 6e leerjaar een interressante daguitstap aan. Loop door de Dodengang, één van de laatste stukjes loopgraaf in België, bezoek het Memorial Museum Passchendaele 1917 en wandel door Tyne Cot Cemetery, de Commonwealth’s grootste begraafplaats op het vasteland.

De activiteit kost 7,5€ per persoon (vervoer, inkom, rondleiding). De uitstappen gaan door tijdens schooldagen (uitgezonderd woensdag en schoolvakanties) en zijn toegangkelijk voor leerlingen vanaf het 6e leerjaar.
Voor reservaties en meer info: herinnering@warveterans.be of 02 227 63 18

 

01/09/2014 - 29/11/2018
Brussel

De Eerste Wereldoorlog en de Europese integratie

De Eerste Wereldoorlog was in verschillende opzichten beslissend voor Europa. Haar rol in de Europese opbouw is echter relatief miskend in tegenstelling tot de WO II. Dit project van het Europacollege wil in de eerste plaats de gedachte aan de strijders in stand houden door de studenten kennis te laten maken met het conflict door middel van speciale lessen en bezoeken aan de slagvelden. Vervolgens moet het project een academische discussie over de Europese dimensie van WO I op gang brengen over hoe een oorlog in verschillende Europese landen zorgde voor een geopolitieke verschuiving in de wereld en over de verschillende vredesprojecten. Tenslotte willen ze met dit project de aanleiding geven tot een dialoog tussen historici en sociale wetenschappers uit verschillende landen over het onderwijs over de Eerste Wereldoorlog.

01/09/2014 - 30/11/2018
Brussel

Live and remember

Het project 'Live and Remember' van het Instituut voor Veteranen introduceert de gesneuvelde soldaten van de Groote Oorlog op Facebook. Belgische en buitenlandse jongeren gaan samen op zoek naar sporen, achtergelaten door een soldaat die ook vandaag nog begraven ligt in België. Zo kunnen bijvoorbeeld een Australische en een Belgische klas samenwerken om een Australische soldaat, begraven in West-Vlaanderen, terug een gezicht te geven. De ene klas onderzoekt zijn leven voor de oorlog, voor hij naar Europa kwam. De andere zijn leven als soldaat aan het Westelijk front. Samen bouwen ze met de gevonden info, elk vanuit hun eigen land, aan een fanpagina op Facebook.

Het project wordt gelanceerd voor het schooljaar 2014-2015. Voor meer informatie: herinnering@warveterans.be of 02 227 63 18.

 

24/11/2016 - 25/11/2016
Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Colloquium: Voor en na? Continuïteit of breuk?

De Belgische kunst omstreeks Wereldoorlog I

Dit wetenschappelijk colloquium in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België benadert in eerste lijn de plaatsing van de Belgische avant-garde in een Europese context. Het wordt beoogd de klassiek geworden stelling van de eerste wereldoorlog als breukmoment in de ontwikkeling van de artistieke avant-garde aan de specifieke culturele situatie van de vroeg twintigste-eeuwse Belgische Kunst te toetsen. Hierbij wordt namelijk de artistieke ontwikkeling van de Belgische Kunst tijdens de eerste Wereldoorlog en daarmee samengaand de circulatie van kunstwerken en de situatie van musea, galerijen en kunstverenigingen bestudeerd.

Meer info over het colloquium op de website.

Download de folder (PDF)

11/04/2017 - 11/11/2017
Ieper

Terugkeer Leeuwen van de Menenpoort

Een van de eerste hoogtepunten van 2017 is de terugkeer van de stenen 'Leeuwen van de Menenpoort' naar Ieper. De twee stenen leeuwen die het schild van Ieper (België) vasthouden en die sedert 1822 aan de trap van de Ieperse lakenhallen stonden, komen tijdelijk terug naar hun oorspronkelijke thuis als onderdeel van de herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog.
Na het verwoestende artillerievuur waardoor Ieper in WO I werd getroffen, werden de leeuwen, gebroken en beschadigd, uit het puin gerecupereerd en in 1936 door de burgemeester van Ieper aan de Australische regering geschonken als een gebaar van vriendschap en uit erkentelijkheid voor de Australische opoffering. Sindsdien staan ze als schildwachten te kijk voor iedereen die het Australian War Memorial in Canberra, de hoofdstad van Australië, binnen gaat.

Op een gezamenlijk initiatief van de Belgische en de Australische regering komen deze leeuwen tijdelijk terug naar hun symbolische heimat aan de Menenpoort. Dit kadert in de eeuwherdenking van enkele van de meest cruciale gevechten van de Eerste Wereldoorlog met o.a. de Derde Slag bij Ieper, de Slag om Passendale, de Mijnenslag en het Polygoonbos.

Een plechtige inhuldigingsceremonie vindt plaats op 24 april 2017 en de leeuwen zullen na wapenstilstand 2017 terugkeren naar Australië.

De standbeelden zijn vrij te bezichtigen.